Medlemsansökning

Om du är intresserad av att ansöka om medlemskap i Helsingfors Segelsällskap r.f., ber vi dig fylla i denna ansökan. 

Kontaktuppgifter
Fylla i om du bor utanför Finland.
Ange telefonnumret i form av "358401234567", tack.
Ange telefonnumret i form av "358911223344", tack.
Ange telefonnumret i form av "358988776655", tack.
Övrigt information
Sällskapet stadgar § 2: Föreningens officiella språk är svenska.
Fyll i er titel eller utbilding.
Intresse för båtsport
Intresserad avAktivt utövat
Kappsegling med jolle på bana
Kappsegling med kölbåt på bana
Havskappsegling
Långfärd, skärgård
Långfärd, hav
Seglingskola, allmän
Seglingskola, kappsegling
Föregtagssegling
Charter/hyra av segelbåt
Motorbåt
Kanot/rodd
Andra information
Rekommenderarna
Följande personer understöder ansökan om medlemskap.
Lämna det här avsnittet tomt!